,,Nawróce­nie jest sprawą chwi­li; uświęce­nie jest dziełem całego życia". 

Spowiedź to wielkie człowieka pragnienie;
Żeby się odkryć z ukrytym swym cieniem,
Rany swej duszy ukazać przed światem,
Wrzody od grzechu uleczyć pękate.

Odkryć garbusa co wewnątrz się skrywa,
Gdyż tam człowieka tkwi maska prawdziwa.
Niemoc odrzucić, bo serce zniewala,
Przez co zatruta jest dusza w nas cała.

Zdrowy lekarza nie musi odwiedzać,
Idzie do niego, gdy taka potrzeba.
Dumę zostawmy przed drzwiami spowiedzi,
Niechaj spokojnie tam ona posiedzi.

Rękę podajmy natomiast pokorze,
Ona przez życie nam przebrnąć pomoże.
Z nią wciąż wędrujmy odważnie i śmiało,
Kiedy co złe w nas, zatarte zostało.
,,Jeśli chcemy otrzymać przebaczenie, to musimy koniecznie wyznać na spowiedzi wszystkie grzechy śmiertelne, ich rodzaj, liczbę i okoliczności obciążające. To straszna zbrodnia, jeżeli ktoś ze strachu czy ze wstydu z rozmysłem ukrywa swoje grzechy".
Czy przyjmiesz od Niego tak wiele łask??? 
Spowiedz jest Najlepszym Salonem Kosmetycznym dla Kobiet i Najlepszą Siłownią dla Mężczyzn.
A do tego za darmo!!!

"Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga" 

Pan Jezus mówi:

"Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego" (Dz 300).

"Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego" (Dz 570).

"W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swoją obronę, prócz miłosierdzia Mojego" (Dz 1075).

"Mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje" (Dz 848).

"Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła - zbawcza i uświęcająca" (Dz 1777).

"W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem" (Dz 1588).

"Przygotujesz świat na ostateczne przyjście Moje" (Dz 429).
Jezus pragnie, żeby Jego miłosierdzie głoszone było po całym świecie:
"Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem" (Dz1075).

Św. Faustyna głosi:

"Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie,
rozsławiona będzie po świecie całym,
niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie,
głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem" (Dz 1298).
"Uwielbiaj, duszo moja, miłosierdzie Pana,
raduj się w Nim serce moje całe,
boś na to przez Niego wybrana,by szerzyć miłosierdzia Jego chwałę" (Dz 1652).

„Jeżeli zraniłeś Chrystusa, to Jego rany krwawią. Powinieneś więc przychodzić do sakramentu pokuty, aby te rany mogły się goić. Powinieneś przychodzić ze względu na Niego; nie po to, żeby się uspokoić, ale żeby wywołać Jego radość z kształtowania w tobie przez łaski sakramentu nowego, odrodzonego człowieka.”
,,Po co Bóg stworzył człowieka? Uczynił to w tym celu, żeby człowiek poznał Boga, miłował Go i służył Mu, i tak po śmierci posiadłszy Boga przez uszczęśliwiające oglądanie o twarzą w twarz, cieszył się Nim na wieki w niebie". 
O Jezu, jak mi żal biednych grzeszników. Jezu, udziel im skruchy i żalu, pomnij na bolesną mękę swoją. Znam nieskończone miłosierdzie Twoje, nie mogę znieść tego, aby dusza, która Cię tak wiele kosztowała, miała ginąć. Jezu, daj mi dusze grzeszników. Niech miłosierdzie Twoje odpocznie w nich, zabierz mi wszystko, a daj mi dusze. Pragnę się stać hostią ofiarną za grzeszników. Powłoka ciała niech kryje ofiarę moją, gdyż i Twoje Najświętsze Serce ukrywasz w opłatku, a przecież jesteś żywą ofiarą. Przeistocz mnie w siebie, o Jezu, abym była żywą ofiarą i miłą Tobie. Pragnę Ci czynić w każdym momencie zadość za biednych grzeszników ... O Stwórco mój i Ojcze wielkiego miłosierdzia, ufam Tobie, boś jest dobrocią samą (Dz 908).

"Im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia Mojego" (Dz 723)."Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat" (Dz 699).
Darmowe strony internetowe dla każdego